BIOFEEDBACK

Biofeedback, nie jest nowym odkryciem. Jest to uniwersalny i naturalny proces biologiczny znany od tysiącleci i był praktykowany w takich miejscach jak Indie czy Chiny. Zachodnia nauka zrobiła wielki krok do przodu w XX wieku.

Z wielu potwierdzonych badań z zakresu neurofizjologii wynika, że uczenie się (trening) następuje w oparciu o świadomą kontrolę niektórych aspektów układu nerwowego, tzn. każdy człowiek ma zdolność do świadomego uczenia się samoregulowania dużej części naszej fizjologii. Nagradzanie zmian w procesach neuronalnych przy wykorzystaniu elektroencefalogramu (EEG), który odzwierciedla zmiany w aktywności neuronów, określamy terminem EEG-biofeedback lub neurofeedback. Uczenie się (trening) to aktywny proces, który wymaga motywacji i powtarzania ćwiczeń. Prostym przykładem jest nauka jazdy na rowerze. Metoda biofedbacku znajduje zastosowanie u osób zdrowych, jak i u osób z dysfunkcjami w funkcjonowaniu centralnego układu nerwowego (dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku szkolnym)

 TERAPIA EEG-BIOFEEDBACK
Trening zdrowia psychicznego w zakresie emocjonalnym
i poznawczym
Wspomaga stan spokoju zdrowia psychicznego poprzez zwiększenie umiejętności wyciszania się, wzmacnia kontrolę emocjonalną, polepsza proces skupienia i koncentracji uwagi, polepsza wydobywanie informacji z pamięci, polepsza sprawność intelektualną, wspomaga kreatywność, a w efekcie polepsza dobrostan biopsychospołeczny.
Treningi korekcji psycho-emocjonalnej    Obniża nadwrażliwość na stres, obniża napięcie psychofizyczne i psycho-emocjonalne, pozwala lepiej radzić sobie z wybuchami gniewu, wspomaga w leczeniu ADHD, w leczeniu nerwic, fobii, lęku i niepokoju.
Treningi psycho-logopedyczne Wspomaga leczenie dysfunkcji procesu uczenia się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia), pomaga w radzeniu sobie z trudnościami w nauce, problemami z czytaniem, pisaniem, zaburzeniem mowy.
TERAPIA EKG-BIOFEEDBACK
Trening dla pacjentów kardiologicznych Wspomaga leczenie w chorobach serca  poprzez świadome uczenie się wyciszenia stresu, kontroli oddechu i relaksację.
Trening zdrowia psychicznego Redukcja przewlekłego zmęczenia, kontrola emocji i stresu, poprawa koncentracji uwagi, pamięci i sprawności intelektualnej, zwiększenie kreatywności, polepsza samopoczucie, wyciszenie i relaksuje
TERAPIA EMG-BIOFEEDBACK
Trening
rehabilitacyjny
Wspomaga leczenie po udarach mózgu, po urazach czaszki, wylewach, zaburzeniach snu, wspomaga leczenie w padaczce, napięciowych bólach głowy, migrenach.
Trening
rehabilitacyjny mięśniowy
 Przy zaburzeniach postawy i skoliozach, stwardnienie rozsiane, niedowład lub uraz mięśni (kończyn górnych, kończyn dolnych).
  • Czas trwania terapii Biofeedback ustala się indywidualnie biorąc pod uwagę wiek pacjenta, problem i rodzaj zaburzenia.
  • Treningi trwają dla osób zdrowych (10-20 spotkań).
  • Treningi terapeutyczne, wspomagające leczenie (20- 40 i więcej sesji).
  • Zalecana częstotliwość treningów 2-3 razy w tygodniu (min.1 raz w tygodniu)
  • W naszym gabinecie treningi biofeedback wspomagamy treningami Mindfulness i treningami Jacobsona