EEG EKG EMG -BIOFEEDBACK

Metody terapii Biofeedback to techniki terapeutyczne, rehabilitacyjne oraz wspomagające leczenie przeznaczone dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Znajdują one zastosowanie u osób zdrowych, jak i osób z zaburzeniami funkcjonowania centralnego układu nerwowego.

 TERAPIA EEG-BIOFEEDBACK
Trening zdrowia psychicznego redukcja przewlekłego zmęczenia, kontrola emocji i stresu, poprawa koncentracji uwagi, pamięci i sprawności intelektualnej, zwiększenie kreatywności, polepsza samopoczucie, wyciszenie i relaksuje
Treningi korekcji psycho-emocjonalnej    nadwrażliwość na stres, napięcie psychofizyczne i psycho-emocjonalne, ADHD, wybuchy gniewu, nieśmiałość i wycofanie się, niestabilność emocjonalna, nerwica, fobie (m.in. fobie szkolne), lęk i niepokój
Treningi psycho-logopedyczne zaburzenia procesu uczenia się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia), trudności w nauce, zaburzenia koncentracji uwagi i pamięci, problemy z czytanie, pisaniem, zaburzenia mowy, zaburzenia rozwoju mowy.
 

TERAPIA EKG-BIOFEEDBACK

Trening dla pacjentów kardiologicznych  arytmia, redukcja stresu, wyciszenie i relaksacja, kontrola oddechu,
Trening zdrowia psychicznego redukcja przewlekłego zmęczenia, kontrola emocji i stresu, poprawa koncentracji uwagi, pamięci i sprawności intelektualnej, zwiększenie kreatywności, polepsza samopoczucie, wyciszenie i relaksuje
TERAPIA EMG-BIOFEEDBACK
Trening
rehabilitacyjny
 po udarach mózgu, po urazach czaszki, wylewy, zaburzenia snu, napięciowe bóle głowy, migreny.
Trening
rehabilitacyjny mięśniowy
 przy zaburzeniach postawy i skoliozach, stwardnienie rozsiane, niedowład lub uraz mięśni (kończyn górnych, kończyn dolnych).
  • Czas trwania terapii ustala się indywidualnie biorąc pod uwagę wiek pacjenta, problem i rodzaj zaburzenia.
  • Treningi trwają dla osób zdrowych (10-20 spotkań).
  • Treningi terapeutyczne (20- 40 i więcej sesji).
  • Zalecana częstotliwość treningów 2-3 razy w tygodniu.