Kim jesteśmy?

Renia

dr n. med. Regina Żuralskauzyskała tytuł mgr psychologii z wyróżnieniem na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Sopocie oraz tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Ukończyła studia podyplomowe, m.in.: z psychologii klinicznej, psychologii transportu, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, promocji zdrowia, biologii i in.. Uzyskała I stopień specjalizacji w zakresie biologii. Ukończyła wiele szkoleń w zakresie terapii ericksonowskiej, terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach i terapii poznawczej opartej na uważności (Mindfulness-Based Cognitive Therapy), terapii akceptacji i zaangażowania, psychoterapii dynamicznej opartej na doświadczaniu, diagnozy i praktycznego zastosowania  treningów EEG, EKG, EMG Biofeedback (neurofeedback). Jest certyfikowanym nauczycielem dyplomowanym i nauczycielem akademickim. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Autorka ponad 80 prac naukowych w tym m.in. monografii habilitacyjnej pt. „Źródła i poczucie stresu psychologicznego studentów wybranych uczelni a ich metody radzenia sobie i konsekwencje psychologiczne”. Prowadzi terapię indywidualną, par i rodzinną w oparciu o terapię integratywną.

Zapoznaj się z naszym CV

20150125_173723

mgr Katarzyna Siemieńczuk – psycholog kliniczny. Ukończyła Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej w Sopocie. W trakcie szkolenia w zakresie seksuologii klinicznej w Centrum Terapii Lew-Starowicz w Warszawie. Licencjonowany terapeuta EEG Biofeedback.