Renia

Kim jesteśmy?

dr n.med. Regina Żuralska, psycholog o specjalności klinicznej i transportu, Terapeuta Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i EEG Biofeedback, edukatorka z zakresu psychologii zdrowia, nauczyciel akademicki. Członek Polskiego i Europejskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autorka 81 prac naukowych w tym m.in. monografii habilitacyjnej: Źródła i poczucie stresu psychologicznego studentów wybranych uczelni a ich metody radzenia sobie i konsekwencje psychologiczne.

20150125_173723

mgr Katarzyna Siemieńczuk, psycholog o specjalności klinicznej, w trakcie szkolenia w zakresie seksuologii klinicznej, Terapeuta EEG Biofeedback.