PRACA ON-LINE

Prowadzimy psychoterapię dostostosowaną do potrzeb Klienta, czerpiąc wiedzę i praktykę z różnych systemów psychoterapeutycznych: m.in. z terapii eriksonowskiej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, behawioralnej, poznawczo – behawioralnej, terapii skoncentrowanej na osobie oraz stosujemy techniki angażujące klienta do różnych procesów zmiany w oparciu o dostępne dowody naukowe.

Pomoc online przez Skype udzielam osobom pełnoletnim lub młodzieży po uzyskaniu zgody rodzica i wcześniejszym skontaktowaniu się z psychoterapeutą telefonicznie lub mailowo.