TERAPIA PAR

W psychoterapii par bazujemy na słowach Geoffreya Thompsona: „ Poza obszarem wyobraźni nie istnieje coś takiego jak małżeństwo wolne od konfliktu. Tego rodzaju relacja nie leży w naturze człowieka. W głębi własnego umysłu człowiekowi nigdy, do końca życia, nie udaje się w pełni wyzwolić od gniewu, złości, nienawiści i urazów przeżytych pierwszy raz w niemowlęctwie (…). Te emocjonalne siły tworzą dynamikę naszej osobowości, a w związku partnerskim działają z naprawdę wielką mocą (…)

Oferujemy psychoterapię par osobom poszukującym pomocy w problemach partnerskich i małżeńskich.

Czego możemy się spodziewać w trakcie terapii:

  • pierwsze spotkania terapeutyczne, to pomoc psychoterapeuty w nazywaniu problemów, w określenie celu i kontraktu terapeutycznego
  •  kolejne spotkania to właściwa psychoterapia – wspólne badanie związku między przeszłością a teraźniejszością (rysowanie genogramu), dostrzeganie pętli, sprzężeń zwrotnych między partnerami, wspólne stawianie hipotez „co się tu dzieje, o co chodzi”
  • pomoc psychoterapeuty w odkrywaniu wielości perspektyw na siebie i innych przez wszystkich członków rodziny, pomoc w przeformułowaniu zachowań prowadzące do pozytywnego spojrzenia na czyjeś zachowanie, pomoc w umiejscowieniu problemu na zewnątrz osoby (- mąż, żona i kłótnia)
  • pomoc psychoterapeuty we wspólnym wypracowaniu skutecznych technik komunikacyjnych, radzenia sobie ze złością, gniewem, agresją, sposobu zapraszania partnera do mądrej rozmowy o tym, jak dbać o rodzinne relacje, jak twórczo rozwiązywać konflikty i jak nie popełniać starych błędów
  • podróż w przeszłość i badanie relacji z rodzicami może mieć charakter terapii indywidualnej, bo stwarza warunki do bardziej otwartego zagłębienia się w te sprawy, ale również, za zgodą partnera, podróż ta, może odbywać się w towarzystwie partnera, co stwarza okazję do pogłębienia wzajemnej empatii i wzmocnienia tych pożądanych zmian w relacji z partnerem
  •  pomoc psychoterapeuty w odpowiedzi na nurtujące pytania np. Czy jest możliwe stworzenie zgodnego związku, w którym dzieci pochodzą z różnych związków? Jak stworzyć zgodną rodzinę zrekonstruowaną? I inne ważne pytania